kolotoč NAD postýlku

 

Jen oni dva ví ...
 
 
 
 

Kudy na druhou stranu ...
 
 
 
 

Je to cesta ...?
 
 
 
 

Dvojí vidění téhož ...
 
 
 
 

Kudy dál ...
 
 
 
 

Opravdu tudy ...
 
 
 
 
 

Předem děkuji za jakoukoli nefinanční podporu
tohoto projektu na záchranu života.


Děkuji mé milované dceři za podporu.

 
 

omluva za nezbytně nutnou ochranu mých autorských práv vodoznakem