kolotoč NAD postýlku

 
Zastav se člověče


Zastav se člověče.

Pomalu se hluboce nadechni
a ve svém nitru vnímej,
že dýcháš, že ti tluče srdce, že žiješ.

Že tu jsi a máš pro koho žít stejně,
jako někdo jiný žije pro tebe.

Zastav se.

Vnímej to bohatství nejvzácnější, nejdůležitější,
co máš.

Přeji ti, abys žil
a své poklady ochránil
před nástrahami tohoto světa.

 
 
 
Každý den


Každý den vás všech bytí
mám na mysli seznam přání
a mé myšlenky zaletí
za každým z vás.

Co více vám v tento den přát?

Lidé často se ženou za statky a rozličnou hmotou
a nikdy nenaleznou života pravdu pravd.

Nalezněte ji
ve společném vzduchu který dýcháte,
v ruce, která vás hladí,
na ústech, která vás líbají.

Já už, věřte mi, dál a je mi šedesát.
Moudro tedy mohu rozdávat.

Přeji bezednou studnu sil a chuti
jít znovu a znovu dál.

Úplně obyčejně vám držím pěsti.


věnováno mým nejbližším

 
 
 
Už vím


Už vím, jak měřit kvalitu života člověka!

Ta je přímo úměrná hloubce jeho nitra.

Kolik to dokáže vstřebat bolesti,
stezku, neštěstí druhých
a kolik se do něj vejde síly
rozdávání sebe sama.

Síly zachraňovat, pomáhat,
ukazovat světýlko na konci tunelu druhým.

 
 
 
Před blesky


Jak stromy před bouří a blesky
rád bych vás chránil,

jak orchidej rozkvetlou,
před suchem ranní rosou skrápěl,

jako slavíka z povětří před orlem do dlaně skryl,
tak i před deštěm a lijákem pod deštníkem přivinul,

chtěl bych mít tu moc
a nebýt tak tak daleko ...

Jak beránky po obloze plynou i dny,
a jak dny tak i roky utíkají jeden za druhým.

Kéž byste se svým bohatstvím
všichni naložili jak nejlépe lze.

 
 
 
Každý den


Rok má 365 dní,
které nezadržitelně plynou jeden za druhým.

Nechť na tebe každičký ze tvých přátel
každičký den myslí a přeje ti jen dobré.

Vynásobeno pak vzniknou tisíce pohnutek dobra,
jejichž příjemcem budeš ty.

Ze srdce ti to přeji, člověče.

 
 
 
Každý něco hledá


Kamarádka hledá přítelkyni,
kamoš hodnou babu.

Jiný můj kamarád zase ledvinu, aby mohl žít.

Nějak neumím pomoci.
Ale snažím se.

 
 
 
Seznam


Denně jim projdu,
za rozbřesku i jindy,
nejednou od prvního řádku po poslední.

Každému věnuji vzpomínek pár či víc
a své přání do života.

Nejen.

Řadě lidiček, kteří uvízli,
ať tak či onak v hloubi mé mysli,
mého srdce a právem.

Nač každému psát, volat?
Aby věděl? Aby děkoval?
Měl jiné pohnutky mysli? Nač?

Občas je to jízda jednosměrkou,
bez výčitek, bez negativ.

Jak jinak?

Nu což?
K cíli lze jít i tak!

K mému cíli ... i k jejich cíli.

Jako jiní dýchají,
já dělám toto ...

 
 
 
Každý


Kdosi zařídil,
že je někdo takový a jiný jiný.

Pořád je však bytostí,
která zaslouží úctu,
respekt a vážnost.

I tehdy, má-li handicap,
jaký má třebas řada mých známých.

Ať tak či onak.
Je třeba žít s hlavou vzhůru.

Kdyby něco, jsem tady.

 
 
 
Hodnoty


Lidské štěstí nabývá tak rozličných hodnot a dimenzí,
že nelze rozumět druhým,
kdy a za jakých podmínek budou šťastní.

Lidé však neumí být šťastní právě proto,
že to sami neví.

 
 
 
Jen maminky


Jen maminky ví,
kolik myšlenek, vzpomínek, úkolů a starostí
přináší každý den od prvního.

Kolik úsilí věnují človíčku,
aby z něj byl člověk a pak,
aby měl život snazší.

Jen maminky ví,
jakou cenu má láska a pouto k potomku
a jak bolí jeho bolesti.

Kéž radost a opětované city toto vše vyváží.
Jen maminky ví ...

 
 
 
Cenzura


Pokud je mezi dvěma lidmi
velmi blízký vztah
a současně i cenzura v komunikaci,

pak je něco špatně.

 
 
 
Sůl života


Ač beze špetky soli,
přec každičké sousto přesoleno.

A svět vůkol v rozpitých barvách.

 
 
 

Předem děkuji za jakoukoli nefinanční podporu
tohoto projektu na záchranu života.


Děkuji mé milované dceři za podporu.